อาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งไม่ควรกิน

อาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งไม่ควรกิน เนื่องจากมีผู้ป่วยมะเร็งหลายท่านได้มาปรึกษาหมอเกี่ยวกับอาหารต้องห้ามในผู้ป่วยมะเร็ง หมอจึงอยากสรุปไว้ดังนี้ค่ะ 1.ควรงดหรือหลีกเลี่ยงเนื้อแดง และเนื้อสัตว์แปรรูป    เนื้อแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแพะ เนื้อแกะ เป็นต้น จากการรวบรวมงานวิจัยของ International Agency for Research on Cancer(IARC) ได้จัดให้เนื้อแดงอยู่ในกลุ่ม 2A นั่นคือ เนื้อแดงน่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ (probably carcinogenic to humans)  และจากการรวบรวมข้อมูลของ American…

Continue Reading อาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งไม่ควรกิน